Adkomst

Melhus ligger sentralt til ved E6, og kommunesenteret ligger cirka 2 mil fra Trondheim sentrum.

Mer informasjon om adkomst til de ulike arrangementene lanseres samtidig med programmet.

Vi oppfordrer til å reise kollektivt!

Sagauka skal bygge kunnskap og skape interesse for Melhus sin unike posisjon i sagahistorien, satt i nåtidens perspektiv.