Billetter

Alle arrangement er gratis, med unntak av de som er merket med *. Vi tar forbehold om endringer av tidspunkt.

Følg med på våre nettsider og facebooksider. Nærmere info om salg av billetter finner du under de enkelte arrangementene.

Sagauka skal bygge kunnskap og skape interesse for Melhus sin unike posisjon i sagahistorien, satt i nåtidens perspektiv.