Billetter

Alle arrangement er gratis, med unntak av de som tydelig annonserer med billettsalg. Noen arrangement har påmelding. Vi tar forbehold om endringer av tidspunkt.

Følg med på våre nettsider og facebooksider. Nærmere info om salg av billetter finner du under de enkelte arrangementene. Forhåndssalg av billetter skjer på melhuskulturen.no.

Sagauka skal bygge kunnskap og skape interesse for Melhus sin unike posisjon i sagahistorien, satt i nåtidens perspektiv.