Foredrag: Gårdstunet på Foss Lian i Vikingtid og middelalder

Torsdag 06. juni kl. 19.30, Putballparken

I fjor undersøkte arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet bosetningsspor fra vikingtid og middelalder på Foss Lian (Negarden), mellom dagens tun og det kjente middelalderkirkestedet på gården. Det er sjelden man har anledning til å gjøre undersøkelser på tunet til sentrale, gamle gårder. Derfor vet vi faktisk overraskende lite om landsbygdas byggeskikk i vikingtid og middelalder, og derfor var det stor stas da man kunne undersøke spor etter flere gårdsbygninger fra disse periodene på Foss. Hør mer om de fantastiske funnene i dette foredraget!

Del i sosiale medier