FOTOKONKURRANSE “FRA JORD TIL BORD”

Sagauka inviterer deg med på en fotokonkurranse! Vi ønsker oss bilder som viser jordbruk og mattradisjoner i Melhus.

Det kan være med et historisk blikk, eller sett med nåtidens briller. Det kan være fra åker og eng, fra utmarksbeite, fra våronn eller slåttonn. Det kan være nye driftsbygninger eller gamle tufter av setre, sommerfjøs og løer. Det kan være portrett av Dagros, eller lammet som er i ferd med å se dagens lys. Her er det nesten bare fantasien som setter grenser. Det kan være gamle mattradisjoner med beningskurver og surdeigsbrød, eller det kan være nyere måter å bruke hjemlige råvarer på. Vi ønsker oss også noen ord om motivene.

Bilder og tekst sendes til anne.sortomme@melhus.kommune.no, og de vil bli publisert på hjemmesiden til Sagauka. Det vil bli trukket ut premier blant bidragene.

Sagauka skal bygge kunnskap og skape interesse for Melhus sin unike posisjon i sagahistorien, satt i nåtidens perspektiv.