Hva er Sagauka

Om Sagauka

Sagauka er en årlig kulturhistorisk festival som belyser Melhus sin unike tilstedeværelse i sagalitteraturen.

Gjennom kunnskapsformidling, kulturopplevelser, folkeliv og samfunnsaktuelle debatter ser vi på ulike tema både i historisk lys og nåtidens perspektiv.

Gjennom å bidra til å skape refleksjon rundt historien tar Sagauka rollen som en fremtidsrettet samfunnsaktør.

Sagauka arrangeres i samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Sagauka skal bygge kunnskap og skape interesse for Melhus sin unike posisjon i sagahistorien, satt i nåtidens perspektiv.