Hvordan bidra med program

Hvordan lages programmet?

Sagauka er et samarbeid mellom Melhus kommune, lokalt næringsliv og ikke minst frivillige organisasjoner.
Alt programinnhold skal bygge opp under festivalens formål. Sagauka jobber derav oppsøkende for å finne og skape relevant og godt programinnhold.

Program skapes på tre ulike måter:

  • Sagauka skaper egne prosjekt med egne ansatte prosjektledere
  • Sagauka initierer prosjekt og utfordrer ulike aktører til å bli med i programmet
  • Lag, foreninger og organisasjoner kan søke om å få egne prosjekt inn under Sagaukas program og dermed bli medarrangør

Dersom du har et forslag til programinnhold du mener ditt lag eller din forening kan bidra med så hører vi svært gjerne fra deg! Send en e-post til leder for Sagauka, så tar vi kontakt!

FRIST FOR SØKNAD OM PROGRAMBIDRAG ER 20. JANUAR.

Organisasjoner som får sitt program inn i Sagauka forplikter seg til en sjekkliste for arrangement. Denne handler om blant annet sikkerhet, felles markedsføring m.m.

Hva er Sagauka?

Sagauka er en kulturfestival med følgende formål:

Sagauka arrangeres årlig i samarbeid mellom frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv og Melhus kommune.

Sagauka skal bygge kunnskap og skape interesse for Melhus sin unike posisjon i sagahistorien, satt i nåtidens perspektiv.

Gjennom ulike kulturelle møteplasser skape stolthet, tilhørighet og engasjement.

En viktig målgruppe er barn og unge.

Hvem arrangerer?

Sagauka har en leder med en stab, satt sammen av administrativt ansatte, egne prosjektledere for de største prosjektene og ulike andre bidragsytere på programsiden.

Det er leders ansvar å tilse at festivalens virksomhet oppfyller formålet.

Organisasjonskart Sagauka

Sagauka skal bygge kunnskap og skape interesse for Melhus sin unike posisjon i sagahistorien, satt i nåtidens perspektiv.