LITTERATUR

Gravråk, Skjerdingstad, nedre Melhus:

Fretheim, S. E. og Henriksen, M.M: Arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor på Øya. E6 Røskaft-Skjerdingstad, Melhus kommune. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019-17.

Solberg I.L: Geologi og landskapsutvikling ved Melhus gård knyttet til arkeologiske utgravinger. NGU rapport nr. 2019.012.

Rantala, Kristoffer Rolf; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:21. Arkeologisk undersøkelse av gravfelt fra yngre jernalder på Melhus gård, Trøndelag. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2019/21).

Vennatrø, R. og Henriksen, M.M: Arkeologisk formidling ved utgravningene på Øya, Melhus, Sør-Trøndelag. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018:3.

Bryn, Hanne; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:14. Arkeologisk undersøkelse, Skjerdingstad. E6 Røskaft-Skjerdingstad, Melhus kommune, Trøndelag. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2019/14)

Øien, Ruth Iren; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:22. Arkeologisk undersøkelse Øverkvål, E6 Røskaft-Skjerdingstad, Melhus, Trøndelag. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2019/22)

Solberg, I.L og Hansen, L: Landskapsutvikling langs Gaula som grunnlag for arkeologisk arbeid sør for Melhus. NGU rapport nr. 2017.002.

Henriksen, M.M: Arkeologisk undersøkelse, Gravråksmoen, Melhus kommune, Sør-Trøndelag. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018:5.

Henriksen, M.m; Bryn, H: (2016) Langhus på langhus på Hofstad. SPOR Nr. 1-2016 s.24 – 27.

NRK.no: Bronsealderhuset. Publisert 30. aug. 2002.

Sandbrauta/Evjengrenda/Horgmoen:

Henriksen, M.M: Sandbrauta – Graver og ritualer i bronsealderen. SPOR Nr. 1-2019 s. 19-23. Trondheim: Museumsforlaget.

Fretheim, S.E. : Vevstua på Foss – slavekvinnenes hus? SPOR Nr. 1-2019. s. 33-36. Trondheim: Museumsforlaget.

Bryn, Hanne; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:12. Arkeologisk undersøkelse, Evjengrenda. E6 Røskaft-Skjerdingstad, Melhus kommune, Trøndelag. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2019/12)

NRK.no: Fant 3000 år gamle graver under veiutbygging. Publisert 23. okt. 2017.

Hanne Bryn og Ystgaard, I. 2015: Arkeologisk undersøkelse, Horgmoen, Melhus kommune, Sør-Trøndelag. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2015-5.

Foss og Gaulfossen:

Brevik, K.A. og Stebergløkken, H. 2018. Nyfunn av bergkunst – det rituelle landskapet i Gaulfossen. SPOR nr. 2, s. 10−15. Trondheim: Museumsforlaget.

Kjell A. Brevik: Helleristningene på Foss i Melhus. SPOR Nr. 1-2019 s. 28-32. Trondheim: Museumsforlaget.

Adresseavisen 19. juli 2021: Fant unike helleristninger på Hovin

Fretheim, Silje Elisabeth; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2018) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018/24. Undersøkelse av bosetningsspor og bryggesteinslag i vedskjulet på Foss Lian, Melhus kommune. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2018/24)

Gylland

Henriksen, M.M, James, M. A, Kviseth, A: (2020) Gravrøysene på Gyllan – døderitualer i tusen år. SPOR nr. 2 2020:38-44

Brevik, Kjell André; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:9. Arkeologisk formidling i forbindelse med prosjekt E6 Gyllan-Røskaft, Melhus kommune, Trøndelag . NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2019/9).

NRK.no: Fant nesten 2000 år gammel kjele fra Romerriket under veiutbygging. Publisert 24. aug. 2019.

Tjærebrenning (Sandholtan)

Risbøl, Ole, Stenvik, Lars Fredrik: Tjæreproduksjon i myrmiler – en særegen midtnorsk tradisjon. Heimen Vol.59, Utg.2 s. 113–133 (2022).

Fra Digitalt Museum:

Myrmennene fra Flå

Såbøtta og Guds-lånet

Maleri fra Bøndenes hus i Melhus

Strikkavotter med Melhus kommunes kommunevåpen

Skotthyll

St. Olavsknippen

Øyvindtjønna

Jutulkjerka

Nasjonalbiblioteket:

Bygdebøker:

Busetnad og folkeliv i Horg. 1 : Gard og grend

Busetnad og folkeliv i Horg. 2 : Gard og grend

Busetnad og folkeliv i Horg. 3 : Gard og grend

Busetnad og folkeliv i Horg. 4 : Gard og grend

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 1

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 2

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 3

Hølondboka : gards- og ættehistoria. 1

Hølondboka : gards- og ættehistoria. 2

Flå : gårds- og slektshistorie

Kirkehistorie:

Brendalsmo, A. J., T. Frøysaker 1997: Krusifiksene fra Horg. Eller historien om to nedlagte
kirker. I: Dybdahl, A. (red.): Middelalderforskningens mangfold. Seminarer ved senter for
middelalderstudier. Senter for middelalderstudier Skrifter nr. 6. Tapir, Trondheim, s. 37-57.

Kirkene på Hølonda : Hølonda kirke 150 år 1998

Horg kirke 100 år : 1893-1993 : kirker og kristenliv i Horg fra mellomalderen til i dag

Melhus kirke 100 år : 1892-1992

Flå kirke – 200 år : 1794-1994

Annet:

Nye garder og bruk i Gauldalen 1500-1660

Snøfugl, Åsmund: De som dro : utvandringa til Amerika fra Flå, Horg, Hølonda og Melhus

Hotell Norge

ØVRIG:

Severdigheter i Melhus (Melhus historielag)

Horg Bygdatun som landskapshistorisk senter for Melhus (adressa.no Publisert: 8. juni 2021)

Søkbare databaser:

https://www.unimus.no/

https://digitaltmuseum.no/

https://kulturminnesok.no

Geologiske kart | NGU