Sagauka ønsker å være en grønn arrangør! Dette kan du hjelpe oss med!

Vi står overfor miljø- og klimautfordringer som krever innsats fra oss alle. Som arrangør ønsker Sagauka å bidra til at vi kan gi en ren klode videre til kommende generasjoner. Melhus kommune er ikke miljøsertifisert, men i lenken under kan du lese hvilke tiltak i Miljøfyrtårns kriterier for «Grønne arrangement» Sagauka har vektlagt. Våre overordnede tiltak kan du lese her.

Ta gjerne med egen kopp på våre utendørs arrangement!
Som ett av våre tiltak ønsker vi å redusere mengden engangsavfall. Tar du med deg egen kopp til våre utendørs arrangement der det selges kaffe, hjelper du oss med dette!

Del i sosiale medier