Paneldebatt om temaet «Fra jord til bord»

HVOR: Kultursalen

NÅR: Torsdag 3.juni

Arrangeres rett etter foredraget til Dag Jørund Lønning, billetter kjøpes her.  

Etter foredraget med Dag Jørund Lønning, arrangerer vi en paneldabett rundt temaet «Fra jord til bord». Kan regenerativt jordbruk ha noe overføringsverdi til konvensjonelt landbruk og hobbydyrkere? Hvorfor er vekst innenfor jordbruket fremover viktig? Hvordan ser vi for oss at landbruket vil utvikle seg? Hvordan definerer Melhus seg som en landbrukskommune?

Dette og mye annet får vi belyst av et solid panel bestående av:

 

Lars Nesheim,  pensjonert landbruksforsker bosatt på Hovin. Han arbeidet i førti år i NIBIO i Nordland og i Trøndelag med forsking innen jord, gjødsling og produksjon av gress og kløver. Han har også vært grovfôrkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving.

Eirik Engan, økologisk jordbruker i 30 år med en allsidig planteproduksjon og melkekyr. Han var initiativtaker til økomelksatsinga i Trondheim og Melhus-området, Nå jobber han i tillegg som lærer på Skjetlein videregående skole.

Hjalmar Hugdal, utdannet ved Norges Landbrukshøgskole innenfor jord- og plantefag. Har alltid hatt en fascinasjon for det som får planter til å vokse opp av svart jord. Har jobbet innen Norsk Landbruksrågivning, i misjon og landbruksbistand i Mongolia og nå som lærer i naturbruk ved Øya videregående skole.

Kjell André Brevik er leder i Naturvernforbundet i Melhus, arkeolog og en ihuga tilhenger av kompost. I denne sammenhengen er han også vårt økofilosofiske alibi.

Gunnar Alstad er gårdbruker på Skatval der han driver med melk, korn og Inn på tunet-aktivitet. Han er leder i Skatval Bondelag og styremedlem i Trøndelag Bondelag.

Nina Blessitt er førskolelærer i en steinerbarnehage som jobber mye med tilknytning til naturen. Hun har tatt en master med en økofilosofisk vinkling om relasjonen mellom natur og menneske. I tillegg er hun hobbygartner og holder på med kompostering både på jobb og hjemme.

Per Havdal stiller som ordstyrer. Han er pensjonert som aktiv bonde, men interessen for naturens kretsløp er der fortsatt. Han ble «frelst» som ganske ung, etter å ha lest «Den tause våren» av Rachel Carson. Han driver Norsk Spon, en lokal bedrift som har spesialisert seg på kløyvd spon. Noen har sagt om Per at «Enten var du før din tid, eller så var datostemplinga utgått».

Arrangementet er i samarbeid med Melhus bibliotek.

Del i sosiale medier