Sagavandring: «Vandring i Sagabygdas episentrum»

TID: Lørdag 11. juni, Kl. 10:00 – 12:00

STED: Oppmøte: parkeringsplassen ved Melhus videregående skole

Melhus Historielag inviterer til Sagavandring som et arrangement under Sagauka.

Gimse/Romol/Sagastien ble 5. oktober 1999 valgt som tusenårssted i Melhus Kommune. Ideen om å etablere tusenårssteder i kommunene kom fra Kultur-departementet i forbindelse med overgangen til 2000-tallet. Målet var å bidra til at anlegg, institusjoner, kulturmiljøer, naturområder m.v. av stor historisk, kulturell og miljømessig verdi blir tatt vare på og markert på en særskilt måte.

Gimse/Romol/Sagastien ble valgt av kommunestyret fordi sitat «det bør kunne sies at dette området har den største «tyngde» i kommunen når det gjelder historiske nedtegnelser og tradisjon, og vil i nasjonal sammenheng ha et klart historisk fortrinn knyttet til seg. Bueskytteren i Melhus kommunes våpen må også tolkes med tilknytning til dette stedet».

Melhus Historielag ønsker nå å invitere til Sagavandring i dette området. Vandringen er en rundtur på 3 km og starter ved parkeringsplassen ved Melhus videregående skole, og går derfra til Jarlshola.
Fra Jarlshola tar vi gårdsveien opp til Gimse gård, og derfra bort til bautaen over Einar Tambarskjelve.

Historielærer Ronald Nygård er guide og forteller underveis om hendelsene den gang for 1000 år siden: Om bøndenes opprør og Håkon Jarls flukt, om Einar Tambarskjelve og Styrkårdsætta, sentralgårder og makt.

Fra Gimse gård kan vi se Jarlsdalen, høvdingegårdene Skjerdingstad, Medalhus og Rimol og fortelle bl.a. om Gauldalsraset (Kvasshyllraset), rasgropa mot Vollgårdene og den store israndavsetningen i Meegga.

Del i sosiale medier