13.00 - 16.00

Vandring på Skjerdingstadmoen

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

Bli med til kvålsbyggenes viktige nærturområde. Skjerdingstadmoen er en markant elveterrasse som helt sia 1950-åra har vært i arkeologenes søkelys. Funn både over og under jorda peker mot at dette har vært et sted hvor mennesker drev med jordbruk på et tidlig tidspunkt. Etter tømmerhogst vinteren 2019/2020 er det et “nytt” landskap som møter oss. Bortsett fra noen avstikkere i ulendt terreng går den 4,6 km. lange turen på asfalt og grus til og fra Kvål sentrum. Her finnes parkeringsmuligheter og bussholdeplass.

GUIDE: KJELL ANDRÉ BREVIK
HVOR: OPPMØTE KVÅL STASJON

Informasjon om smittevern og obligatorisk påmelding her

Del i sosiale medier