Digital videoutstilling med Vitenskapsmuseet

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

«Bronsealder og tidlig jernalder i Horg»
Hvordan var det å leve i området ved Horg for 2-3000 år
siden? Hvordan bodde man og hvordan gravla man sine
døde? I senere år har arkeologer avdekket tallrike spor et- ter menneskers liv og virke spesielt i området rundt Foss.
Bli med på en spennende reise gjennom et unikt forhisto- risk landskap.
Denne og en annen film fra hvordan det var å leve i Mel- hus for flere tusen år siden kan dere se på Sagaukas nettside

sagauka.no/utstilling

Del i sosiale medier