Foredrag med Dag Jørund Lønning: Korleis kjem me nærare naturen?

Location: Kultursalen

HVOR: Kultursalen

NÅR: Torsdag 3.juni kl 16:00

OBS! ENDRING: På grunn av smittesitusjonen i Trondheim og anbefalingene i nabokommunene, blir Dag Jørund forhindret i å komme hit til Melhus. Men, vi streamer foredraget hans på storskjerm i kultursalen, pluss at vi legger ut streamingen på Facebooksidene til Sagauka, Melhus bibliotek, Kultur og fritid og Naturvernforbundet. Det blir gratis for publikum både å komme hit til kultursalen og å se streamingen på nett. Alle billetter kjøpt på nett refunderes automatisk etter arrangementet. For dere som eventuelt har kjøpt billetter over disk må dere selv be om refusjon. Vi beklager at det ble sånn, men ting endrer seg fort. Vi understreker anbefalingene om at publikum frarådes å krysse kommunegrensene for å komme hit til kultursalen. Men vi ønsker alle melhusinger (opp til 50 stk) hjertelig velkommen!

Professor dr.philos. Dag Jørund Lønning er rektor ved Høgskulen for grøn utvikling (HGUt). Lønning har spesialkompetanse på nyskaping som fenomen, og har fokusert spesielt på nyskaping knyttet til natur- og kulturressurser og mulige implikasjoner og potensial for bygdesamfunn.

I dette foredraget som tar utgangspunkt i Jordboka II, tar han oss med på en reise i menneskets forhold til jord. Han binder sammen fortid, nåtid og fremtid, og spør seg hva den «kompostmoderne» framtida er.

Lønning har gjennom en rekke publikasjoner og prosjekter søkt bevissthet etter nye utviklingsrom for bygda/distriktene, og vært ledende i Norge når det gjelder forskning på natur- og kulturbasert nærings- og stedsutvikling. I dette arbeidet har han også vært sterkt opptatt av forskeren som aktiv medvirker i lokale utviklings- og mobiliseringsprosesser. Fokuset på “kunnskap for utvikling” har preget Lønning sine arbeider gjennom mange år, og blir nå videreført gjennom HGUt.

 

Et mer deltakende samfunn og lokaldemokrati har blitt et svært viktig kunnskapsfelt for Lønning. Kunnskap om og strategier for involvering og mobilisering er en sentral del av dette arbeidet.

 

Lønning har ellers bred kompetanse på landbruks- og distriktspolitikk både i Norge og i Europa, og har lang erfaring med internasjonalt forsknings- og utviklingssamarbeid.

 

De seneste årene har Lønning arbeidet inngående med tematikken menneske og mold og med de tverrfaglige temaområdene “regenerativt landbruk” og “regenerativ utvikling”. De tre populærvitenskapelige bøkene Jordboka, Jordboka II og Kompostboka er noen av resultatene av dette arbeidet. Bøkene utforsker forholdet mellom mennesket og naturen, og potensialet for dyrkingsmåter som bygger mold framfor å utarme den. De har blitt bestselgere i Norge. I dette arbeidet har han også gjennomført et omfattende kurs- og utdanningsløp innenfor jordbiologi, kompostering og mikroskopering – med en av verdens fremste jordbiologer, dr. Elaine Ingham, som lærer/foreleser.

 

Lønning har ledet en rekke rurale sted- og næringsutviklingsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt, i tett samarbeid med aktører i landbruk og bygdenæringer, samt lokalt og regionalt virkemiddelapparat. Flere av disse satsingene har ledet fram til nye virksomheter og brede regionale satsingsfelt.

 

Dag Jørund Lønning har lenge vært knyttet til EU-kommisjonen som ekspert på landbruk, bygdeutvikling, entreprenørskap og kulturarv.

 

Lønning er landets første professor i nyskaping og bygdeutvikling. Han ble kåret til Årets norske landbruksblogger i 2014, Årets norske bygdeprofil i 2015 og Årets Meitemark i 2019.

Etter foredraget blir det paneldebatt rundt temaet «Fra jord til bord».

Arrangementet er i samarbeid med Melhus bibliotek og Naturvernforbundet i Melhus.

         

Del i sosiale medier