Foredrag: Sagatidens mektige kvinner

Melhus Historielag er med i utarbeidelsen av programmet og historielagets egen fagperson Ronald Nygård holder foredrag om sagatidens mektige kvinner.
I sagalitteraturen tegnes et bilde av mektige høvdinger i Melhus. Selv om kvinnene / husfruene, som Bergliot, Tora, Lundesola og Ingrid, ikke er like fremtredende som sine menn, spilte de en viktig rolle.

Del i sosiale medier