Lørdag 11.juni kl 13.00

Kino: John – den siste norske cowboy – med forsnakk

Location: Kultursalen, Melhus rådhus

STED: Kultursalen, Melhus rådhus

TID: Lørdag 11.juni kl 13.00

BILLETTER: melhuskulturen.no

John (94) er sønn av en norsk innvandrer og driver sin enorme ranch i Montana på gamlemåten, helt alene. Rikfolk står i kø for å kjøpe eiendommen hans.

Som sønn av en norsk innvandrer, har John blitt oppdratt til å arbeide hardt og leve nøysomt. Men livet på ranchen er den eneste tilværelsen han vil ha, og han finner glede i både naturen, dyrene og de daglige oppgavene på ranchen. John kaster aldri noe, og har en rekke gamle biler og traktorer på eiendommen sin, som han på mirakuløst vis klarer å holde i gang.

Hver dag snakker han med sin beste venn, Jim. Deres vennskap går 75 år tilbake, og de har ingen hemmeligheter for hverandre. John er en forsiktig kar som har lite erfaring med damer og det søte liv. Jim har testet ut alt – «og mer enn det», men tross ulikhetene dem imellom er vennskapet sterkt, og Jim er den viktigste personen John har i livet.

John har et mål om å leve og arbeide til han er 100 år, og mener at hver generasjon har et ansvar for å forvalte jorden slik at den er i bedre stand enn da de kom. Gjennom årene har mange rikfolk tilbudt store summer for eiendommen hans, men John vil ikke selge. Hans lykke og velstand ligger i friheten til å arbeide på egen jord, og det eneste han teller er hver nye morgen han kan stå opp og finne ut hva livet har å by på.

Gjennom Frode Fimlands stillfarne portrett av ungkaren John, får vi et innblikk i et levesett som tilhører generasjonene før oss. Mye har endret seg til det bedre de siste hundre årene, men hva har vi mistet underveis?

«John – den siste norske cowboy» stiller seg i rekken av Fimlands kritikerroste poetiske portretter av mennesker som lever tett på naturen.

I forkant av filmen vil historiker Jostein Molde fra Trondheim holde en 15 minutters innledning om trøndersk utvandring og et sideblikk på lokal utvandring til Montana. Han utga høsten 2020 boka Det bli itj nå tå før trønderan kjæm. Utvandringen fra Trøndelag 1837-1930. Den gir en beskrivelse av og et forsøk på forklaring på utvandringen som skjedde fra fylket i denne perioden. I alt 80.000 mennesker reiste ut til oversjøiske steder fra Trøndelag, hvorav 48.000 kom fra Sør-Trøndelag og 32.000 fra Nord-Trøndelag. Boka vil være til salgs i etterkant av filmen.

 

                           

 

 

Del i sosiale medier