Søndag 17. september kl. 12.30-16.30

SAGAVANDRING TIL SKJEGSTAD GRAVFELT

Location: Oppmøte ved Eid skole og barnehage (3 km én veg over Eidsliin til Skjegstad), med mulighet for oppmøte på gravfeltet

I august 2023 er det fem år siden bautasteinen på Skjegstad gravfelt ble gjenreist. Tilbakeføringen i 2018 var som å sette kronen på verket etter flere år med iherdig arbeid for å “blåse liv” i den arkeologiske lokaliteten i hjertet av Hølonda.

Det godt bevarte gravfeltet befinner seg i naturskjønne omgivelser i tilknytning til et viktig friluftsområde og nærturterreng for hølondingene. I fellesskap med andre frivillige har arkeolog og vandringsleder Kjell André Brevik bidratt til å sette fokus på stedet. Sammen med lokalhistoriker Harald Langås vil han guide oss langs den ærverdige kirkevegen som fortsatt er et bindeledd mellom de to gamle bosetningene Eid og Skjeggstad.

En tilfreds gjeng etter gjenreisingen av bautaen. Fra venstre: John Magne Solem, Iver Schjegstad, Raymond Sauvage, Kjell André Brevik, Ellen Grav, Merete Moe Henriksen og Olav Harald Langås. Foto: Hans Marius Johansen, Trøndelag fylkeskommune

Kolbrandstad stavkyrkjelag stiller opp med salg av kaffe og noe attåt på gravfeltet.

For dere som av ulike årsaker ikke er i stand til å delta på selve vandringen eller som ønsker å bli hentet etter arrangementet vil det bli mulig å parkere på området bak uthusene på Skjegstad.

 

 

 

I samarbeid med:

 

Del i sosiale medier