Skaldekvadkonkurranse

Konkurransen er nå avsluttet, men gjerne øv på skaldekvad uansett 🙂

Oppskrift på kvad

Kvadene har en spesiell rytme og oppbygging i tillegg til enkelte elementer som skal være med. Her er en kjapp gjennomgang.

Elementer:

  • Alliterasjon. Det betyr at i en eller flere linjer skal første bokstav rime. Eksempler: Fjell – fjord. Vann – vakker.
  • Heiti. Dette er synonymer, hvor man tar et vanlig ord, et substantiv, og bytter det ut med noe som betyr det samme, men som er et litt finere, mer poetisk ord. Eksempler: Hest byttes ut med ganger. Kone byttes ut med viv.
  • Kjenning. En kjenning er en omskriving og metafor som består av flere ord. Eksempler: I stedet for sverd sier man kampens ild. I stedet for solen sier man månens søster.

I sagatiden hadde skaldene faste heiti og kjenninger, men til vår skaldekonkurranse er det nok om omskrivingen gir mening.

Oppbygging og rytme:

Vi baserer oss på en form for kvad som heter fornyrdirslag. Det har en rytmisk oppbygging som er lett å kjenne igjen. Vi har forenklet det litt i forhold til de originale kvadene.

Her er et eksempel på et kvad skrevet etter oppskriften over (les høyt og kjenn på rytmen):’

Heidis vår-kvad

Våren skal komme

Varme været (alliterasjon)

Jordens smykker (kjenning for blomster)

Gleder sinnet (heiti: sinnet for sjelen)

Fargene farer (alliterasjon)

Grønne enger

Skogens korsang (kjenning for fuglekvitter)

Gjaller i dalen

Sagauka skal bygge kunnskap og skape interesse for Melhus sin unike posisjon i sagahistorien, satt i nåtidens perspektiv.