Vi vil med stor ære få presentere hva som har foregått på skolene i forbindelse med Sagauka. Ikke bare har de vært på vandringer, men mange av skolene har også gjennomført et eget Sagauke-prosjekt. Her får vi noen glimt. Det har gått i alt fra musikk, dans og dramatisering til dataspill, kunst- og håndverk, sanking, dyrking og bearbeiding. Her ser vi også et mangfolk av læringsarenaer! En stor takk til både elever og lærere ved Hovin skole, Lundamo skole, Brekkåsen skole, Gimse skole, Gåsbakken skole og barnehage, Rosmælen skole, Eid skole og barnehage og Høyeggen Skole. Og ikke minst en stor takk til vår prosjektleder Torbjørn Netland som har holdt styr på det hele! Glimt fra noen av skolevandringene kan du se på vår Facebook-side.

Del i sosiale medier