Alle fjerdetrinn i Melhus får tilbud om skolevandringer i forbindelse med Sagauka. De etterhvert så rutinerte vandringsguidene Kjell Andre Brevik og Torgeir Gunleiksrud tar elevene med til et turmål i nærområdet, der elevene får høre om historie og natur. Dette er blitt svært populære tilbud som vi erfarer at elevene har store forventninger til.

Del i sosiale medier