Utstilling: Kommunikasjon i et historisk perspektiv

Tirsdag 04. – 08. juni kl. 10.00-16.00, Melhus bibliotek

Melhus Historielag vil under Sagauka ved hjelp av bilder og gjenstander sette opp en utstilling i Melhus Rådhus med tema kommunikasjon i et historisk perspektiv. Her vil publikum få se utviklingen fra tidligere tiders varslings- og budbringer- system til dagens smarttelefon og sosiale medier. Kommunikasjon er en forutsetning for demokrati, som er årets tema under Sagauka.

Del i sosiale medier