DIGITALE UTSTILLINGER

”Livet i Melhus for omkring 2000 år siden”
Videoutstilling av Vitenskapsmuseet i Trondheim

«Høvdinggrava på Foss»

Rundt 350 e.Kr ble en velstående mann og kvinne gravlagt i en haug på Foss. I 1934 ble grava åpnet, og en av Trøndelags rikeste graver fra romertid så dagens lys. Hva skjulte haugen på Foss? Og hva forteller funnene i grava om den gravlagte mannen og kvinnen?

«Bronsealder og tidlig jernalder i Hovin»

Hvordan var det å leve i området ved Hovin for 2-3000 år siden? Hvordan bodde man, og hvordan gravla man sine døde? I senere år har arkeologer avdekket tallrike spor etter menneskers liv og virke spesielt i området rundt Foss. Bli med på en spennende reise gjennom et unikt forhistorisk landskap.

Quiz deg selv i det du lærte i videoene over