Nordtømmesterrassene – kulturvandring langs naturens trappetrinn

HVOR:  Oppmøte i sandtaket på Sandbrauta på vestsiden av Gaula mellom Lundamo og Hovin (følg skilting langs Grinnisvegen). Det blir lagt til rette for trygg parkering i sandtaket. 

NÅR: Søndag 6. juni kl. 17:00-21:00

Du har nok lagt merke til dem, de karakteristiske avsatsene som trer fram på østsida av Gaula i det du passerer Hovin på veg «innover» til Melhus. Selve landforma representerer ei israndavsetning med til sammen sju terrasser som viser hvordan breelva har gravd seg ned i sand- og grusmassene som følge av landhevinga.

I dag regnes Nordtømmesterrassene som viktig geologisk arv, men hva vet vi egentlig om kulturarven i tilknytning til landskapselementet? Vi følger i fotefara til noen av de første jordbrukerne i Melhus og blir kjent med gravskikk og ritualer fra bronse- og jernalder. Prosjektleder Merete Moe Henriksen fra NTNU Vitenskapsmuseet slår følge med oss og deler litt av sin kunnskap om de sensasjonelle arkeologiske funn som ble gjort på Sandbrauta i 2017 og 2018. Vi vandrer fra Sandbrauta til Sørtømme på Tømmessletta tur-retur. Vandringa går i behagelig tempo langs grusveger, med noen få avstikkere i kanten av dyrka mark og husdyrbeite. På Sletta får deltakerne blant annet oppleve et helleristningsfelt som ble påvist så sent som i februar 2021. Alle bør ha med ei drikkeflaske og litt snacks.  

Maks 25 deltagere, påmelding via skjemaet under. 

Vandringsleder: Kjell André Brevik (932 19 937) 

Den natur- og kulturhistoriske vandringa arrangeres i samarbeid med Melhus bibliotek. 


Del i sosiale medier