Vikingfilm med Ragnarok og Sagauka

I samarbeid med filmselskapet Ragnarok har vi i Sagauka en plan om å få laget en fullverdig spillefilm satt i Melhus som handler om Einar Tambarskjelve. I forbindelse med dette prosjektet har Ragnarok produsert en infofilm for å fortelle litt mer om dette prosjektet, og for å spre litt interesse rundt om i kommunen for filmen.

Del i sosiale medier